ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Cilents από περισσότερες από 52 χώρες
30.000m² 120 εργαζόμενους
Μηνιαία παραγωγή 20.000 μέτρων